ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Κίνημα Εμβολιασμένων Εξαπατηθέντων Ελλήνων

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το σχέδιο καταστατικού θα βρίσκεται για online διαβούλευση μέχρι 15/6/2022
Παρακαλείστε να στείλετε, τα σχόλιά σας, τις ιδέες σας ή τις τροποποιήσεις
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα εγγραφής και επικοινωνίας
που υπάρχει στο τέλος του κείμενου.
Με την υποβολή της φόρμας, γίνεστε εγγεγραμμένο Ιδρυτικό Μέλος
και δεν χρειάζεται άλλη εγγραφή μέλους.
Όλα τα στοιχεία που θα μας στείλετε τα θεωρούμε απόλυτα εμπιστευτικά
και σε καμία περίπτωση δεν θα δοθούν προς τρίτους
==========================================
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κ.ΕΜ.ΕΞ.Λ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:
ΙΔΡΥΣΗ, ΕΔΡΑ–ΕΜΒΛΗΜΑ, ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1:  Ίδρυση
Την …………………………………… οργανώθηκε το Πανελλήνιο Δίκτυο Ενεργών Πολιτών Κ.ΕΜ.ΕΞ.ΕΛ που εκδηλώθηκε ως «Κίνημα Εμβολιασμένοι Εξαπατηθέντες Έλληνες», και είναι ένα Κοινωνικό Δίκτυο διαμαρτυρίας και καταγγελίας. Το όνομα του Δικτύου εν συντομία διαβάζεται με τα αρχικά «ΚΕΜΕΞΕΛ» (προφέρεται κεμεξέλ) και διαθέτει την ιστοσελίδα: www.kemexel.gr
Άρθρο 2:  Έδρα  –  Έμβλημα
1. Έδρα του «ΚΕΜΕΞΕΛ» ορίζεται η πόλη τ…………………………...
2. Το έμβλημα του κινήματος παριστάνει με γράμματα τους εγκλωβισμένους εμβολιασμένους και εξαπατημένους Έλληνες, εντός ενός λευκού (αόρατου) κλωβού και δεξιά υπάρχει ένα βίαιο άνοιγμα του κλωβού καθώς ξεπετάγονται 2 χελιδόνια προς την ελευθερία υποδηλώνοντας την ελπίδα και την αλληλεγγύη για κοινή αγωνιστική πορεία.
Άρθρο 3:  Σκοπός
Σκοπός του ΚΕΜΕΞΕΛ είναι η οργάνωσή του ως πανελλήνιο δίκτυο διαμαρτυρίας και καταγγελίας και διεκδίκησης ηθικής και οικονομικής αποζημίωσης για τους ιδίους παθόντες ή για παθόντες οικείους τους, από τις παρενέργειες και τους θανάτους των μη επαρκώς δοκιμασμένων και αδειοδοτημένων υπό όρους εμβολίων για την Covid-19.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 4:  Αρχές λειτουργίας
1. Το «ΚΕΜΕΞΕΛ» είναι ένα δημοκρατικό Δίκτυο Ενεργών Πολιτών, δεν έχει καμία πολιτική σκοπιμότητα για το παρόν και το μέλλον και τα μέλη του βρίσκονται σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Λειτουργεί με διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και κατοχυρώνει την ουσιαστική συμμετοχή των μελών του.
2. Η οργάνωση και η δομή του, εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος που υποστηρίζει την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.
3. Κατοχυρώνεται πλήρως η ελευθερία στις ιδεολογικές αναζητήσεις, στην έκφραση, στο διάλογο, στην αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων και το δικαίωμα υποβολής και δημοσιοποίησης ατομικών και συλλογικών προτάσεων εφόσον γίνεται με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες του Δικτύου.
4. Το Δίκτυο συντηρείται από ετήσιες συνδρομές των μελών του που προτείνεται να είναι -συμβολικά- τα 10€ αλλά και τις έκτακτες εισφορές Μελών, Φίλων ή κάθε πολίτη που υποστηρίζει το Δίκτυο και από κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα και πηγή,  που κινείται στο πνεύμα του Δικτύου και εξυπηρέτηση του σκοπού. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής θα καθοριστεί στο Ιδρυτικό Συνέδριο.
3. Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών και φίλων του «ΚΕΜΕΞΕΛ» αποτελεί θεμελιώδη αρχή της λειτουργίας του.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
Άρθρο 5:  Μέλη - Συμμετοχή στο Δίκτυο
1. Μέλη του ΚΕΜΕΞΕΛ μπορούν να γίνουν Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν εντός ή εκτός της χώρας, ασπάζονται πλήρως και ανεπιφύλακτα  το Καταστατικό και την Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος και είναι είτε εμβολιασμένοι είτε ανεμβολίαστοι για την covid-19.
2. Οι εγγραφές γίνονται online μέσα από την ιστοσελίδα του κινήματος, που το υποψήφιο μέλος, αφού διαβάσει την ιδρυτική και το καταστατικό, συμφωνεί και συμπληρώνει την ειδική φόρμα εγγραφής μέλους.
3. Ομαδικές προσχωρήσεις από άλλο κοινωνικό Δίκτυο ή Φορέα απαγορεύονται, γιατί αλλάζουν τη φυσιογνωμία του Δικτύου.
4. Δικαίωμα στις αγωγές αποζημιώσεων έχουν μόνο τα μέλη που έχουν άμεσο νομικό συμφέρον, δηλαδή είναι οι ίδιοι παθόντες από τις παρενέργειες των εμβολίων covid-19, έχοντας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και ίσως κίτρινη κάρτα είτε έχουν έμμεσο νομικό συμφέρον, από παρενέργειες συγγενικού τους προσώπου Α' και Β' βαθμού συγγενείας (γονείς, αδέλφια, παιδιά, παππούς, γιαγιά κλπ).
 
Άρθρο 6:  Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μελών
1. Τα Μέλη του «ΚΕΜΕΞΕΛ» συμμετέχουν ενεργά στο Δίκτυο και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
2. Εκλέγουν τους εκπροσώπους τους και εκλέγονται σε όλα τα όργανα.
3. Έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του Δικτύου.
4. Συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Δικτύου.
5. Σε κάθε μέλος διασφαλίζεται το δικαίωμα συμμετοχής στην διεκδίκηση αξιωμάτων στα όργανα του Δικτύου.
6. Τα μέλη δραστηριοποιούνται για την προώθηση των αρχών, αξιών και των στόχων του Δικτύου.
 
Άρθρο 7: Ιδρυτικά Μέλη
1. Ιδρυτικά Μέλη είναι εκείνα που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του ΕΜΕΞΕΛ και υπέγραψαν την Ιδρυτική Διακήρυξη. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με λοιπά τα μέλη δηλαδή μετέχουν κανονικά στις λειτουργίες του Δικτύου.

Άρθρο 8:  Διαγραφή Μέλους
Το ΚΕΜΕΞΕΛ διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής Μέλους στις εξής περιπτώσεις:
1. Όταν δρα και εκφράζεται δημόσια με απαξιωτικά λόγια ή πράξεις εναντίων των αρχών του ΚΕΜΕΞΕΛ ή εναντίον στελεχών του και του Προέδρου του Δικτύου. Απεναντίας η δημόσια κριτική σε περίπτωση διαφθοράς της διοίκησης είναι επιβεβλημένη.
2. Όταν η εν γένει δημόσια συμπεριφορά του, δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες του Δικτύου και προκαλεί το κοινό αίσθημα.
3. Όταν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα από  ποινικό δικαστήριο εντός ή εκτός της χώρας.
4. Όταν δρα και διαφοροποιείται εκτός της γραμμής του Δικτύου, σε θέματα υψίστης σημασίας για το Δίκτυο.
5. Όταν έχει καταχωρήσει στην αίτηση εγγραφής του ως Μέλος,  ανακριβή ή ψευδή στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση, η διαγραφή του θεωρείται οριστική και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής του.
6. Όταν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Άρθρο 9: Συντονιστικές Ομάδες Εργασίας (ΣΟΕ)
Στόχος και σκοπός είναι να δημιουργηθούν μικρές ομάδες εργασίες σε κάθε πόλη σε όλη την επικράτεια, με σκοπό την ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο αλλά και τη συλλογή μαρτυριών ή καταγγελιών.
Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε κάθε χώρα, που διαβιούν Έλληνες και θέλουν να βοηθήσουν συμμετέχοντες στο Δίκτυο, ως ενεργά Μέλη.

Άρθρο 10:  Διοίκηση Κινήματος
Το Κίνημα για να είναι ευέλικτο και να δρα άμεσα, διοικείται από 7μελή Επιτροπή, η οποία θα εκλεγεί στο Ιδρυτικό Συνέδριο και οι θέσεις είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και 3 μέλη.

Άρθρο 11:  Ιδρυτικό Συνέδριο
Το Ιδρυτικό Συνέδριο, μπορεί να οργανωθεί και διαδικτυακά μέσω ίντερνετ (online), για λόγους οικονομίας και συντομίας. Με το ίδιο σύστημα, μπορούν να οργανωθούν και τα ετήσια συνέδρια του κινήματος.

Άρθρο 12: Τροποποίηση καταστατικού.
1. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού καθώς και οτιδήποτε αφορά τις διακηρυχθείσες αρχές τη φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του ΚΕΜΕΞΕΛ,  είναι μη καταργούμενες ούτε καν τροποποιούμενες ούτε έστω και προσωρινώς αναστελλόμενες.
2. Επιτρεπτές είναι μόνο οι προσθήκες που ενισχύουν, βελτιώνουν, εδραιώνουν και θεμελιώνουν ακόμη περισσότερο τις εν λόγω διατάξεις, αρχές και διαδικασίες του Δικτύου και λαμβάνονται με απόφαση Τακτικού ή  Έκτακτου Συνεδρίου.
4.  Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 12 άρθρα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΝΑΙΟΧΙ
Copyright kemexel - 2022
Επιστροφή στο περιεχόμενο